Spillregler

§1 Èn konto per spiller

Hver spiller har kun lov til å eie eller ha tilgang til en konto per spilleverden, med unntak av tilgang via kontovaktfunksjonen. Lovlige måter å ta over en konto på kan bli funnet ->her<-. Når en ny verden starter er det ulovlig å bytte konto på den verdenen, uansett metode eller årsak, i løpet av den første uka etter serverstart. Kontoer på samme internettkobling skal ikke ha samme passord.
 • Å vite, ta vare på eller lagre passord til andre kontoer på verdener du spiller på, uansett årsak, er strengt forbudt. Hvis en annen spiller sender deg passordet sitt, skal du alltid rapportere spilleren for brudd på reglene.
 • Det er helt ok for flere personer å ha tilgang til den samme kontoen, men det krever at ingen eier eller har tilgang til en annen konto på samme verden
 • Det er ikke lov å logge inn på noen andre sine kontoer, ikke engang familiemedlemmer. Skal du ha tilgang til en annen konto så må kontovakt brukes. Det er absolutt ingen unntak fra denne regelen!
 • Gjetting av passord til andres kontoer er også forbudt. Velg passord som ikke kan gjettes enkelt. Vi vil ikke gjenopprette kontoer eller tropper som er tapt på grunn av passord som er lett å gjette.
 • Det er strengt forbudt å bryte seg inn på en konto eller logge inn uten lov. Mislykkede forsøk på å logge inn på andre spilleres kontoer blir loggført og vil bli straffet.
 • Det er strengt forbudt å redigere nettleseren din sånn at flere spillere kan være pålogget samtidig på en konto. Dette faller ikke under det å dele en konto!
 • Dersom du forlater en dualkonto så må passordet endres, samt e-posten dersom nødvendig. Det vil ikke være lov å logge inn på en ny konto eller opprette en ny konto før passordet til den gamle kontoen er endret.

§2 Spillere som deler en internettkobling

Advarsel: Spillet vil automatisk hindre deg fra å gjøre ulovlige handlinger, men det er likevel enkelte områder hvor spillet ikke vil oppdage det dersom kommandoen er ulovlig. Derfor må alle spillere også selv følge med på at ingen regler blir brutt før en sender kommandoer.


Denne regelen angår alle som deler en datamaskin eller nettverk med en eller flere spillere. En delt internettkobling kan være hjemme, jobb eller skolen. Alle spillere som med viten deler internettkobling regelmessig (for 3 dager eller mer) må legge alle som bruker samme internettkobling til under delt internettkobling i innstillingene. Går du på skole kan du sende en ticket til support og gjøre oss oppmerksomme på dette! Kontoer under kontovakt trenger ikke gjøre dette!

Dersom du kun midlertidig deler samme internettkobling (under 72 timer) trenger du ikke gjøre dette.

Når du har registrert en konto på delt internettkobling, så har du aldri lov til å samhandle med den spilleren(e). Koordinering innenfor en 3 ukersperiode er ulovlig når en deler internettkobling. Dette betyr at det må gå minst 3 uker fra siste kommando ble sendt til den andre spilleren kan sende kommandoer mot samme spiller.

Om du for en kortere periode deler internettkobling med andre så er ingen samhandling lovlig før det har fått 24 timer etter at delt internettkobling er over. Ingen koordinering er lovlig før 24 timer etter!

Hevn fra samme internettkobling er forbudt. Dette er når du angriper en spiller som allerede angriper en på samme kobling som deg, enten delt eller kontovakt. Dette er noen felles eksempler på hva som lovlig og ikke lovlig. Vennligst send inn en ticket dersom du er usikker eller har spørsmål.

- Når en spiller angriper deg, så er det imot reglene for en annen spiller på samme internettkobling å ta hevn på dine vegne. Begge kontoer vil da bryte reglene!
- Dersom kontoer deler internettkobling (også via kontovakt) og begge får angrep fra samme spiller, så har kun èn av kontoene lov til å svare på angrepene.
- Om du er kontovakt for en konto under angrep, så har kun den kontoen lov til å ta hevn. Om du ønsker å angripe den spilleren så er du nødt til å vente 24 timer etter at kontovakt er avsluttet.
- Spillere som deler internettkobling, eller som har delt internettkobling tidligere har ikke lov til å slå sammen kontoene sine til èn. Eller la den ene kontoen adle den andre.

Definisjon av denne regelen:
- Samhandling - sending av angrep, støtte eller ressurser til en spiller på samme internettkobling.
- Koordinering - sending av angrep, støtte eller ressurser til samme spiller fra to eller flere spillere på samme internettkobling.

§3 Kontovakt

Kontovakt er en midlertidig måte å passe på en konto mens eieren ikke kan logge inn på kontoen sin. Mens en spiller har kontovakt for en annen spiller, er ingen interaksjoner (angrep/forsyning/støtte/koordinert angrep eller støtte) tillatt mellom kontoer som spilles på internettilkoblingen til kontovakten (inkludert venner, familie og kollegaer på samme tilkobling). Dette inkluderer alle kontoer som har en kontovakt som bruker denne tilkoblingen. All samhandling og koordinering er forbudt inntil 24 timer etter at kontovakten er avsluttet.
Det er ikke tillatt å sitte en konto og kun bruke den for å pushe andre kontoer. Det er ikke tillat å sette opp en kontovakt i den hensikt at kontoen din skal brukes til å pushe andre kontoer. Kontoer som er tydelig brukt som pushkontoer på denne måten vil bli utestengt. Alt er angitt i §2 må også følges. Spillere og kontovakter er like ansvarlig for handlingene til voktede kontoer. Vær sikker på at du stoler på den personen du velger som kontovakt eller som du er kontovakt for. Det er ikke tillatt å misbruke kontovakt. Kontovoktere som forsettlig ødelegger eller alvorlig skader en konto de vokter vil bli straffet. Men mens vi vil straffe kontovokteren om vi ser at det var en klar intensjon om å ødelegge kontoeierens arbeid mot hans instruksjoner, vil vi ikke reparere skaden gjort mot kontoen.
 • Det er tillatt for deg å angripe og adle landsbyer med kontoen du er kontovakt for.
 • Det er aldri lovlig å sende ressurser til andre spillere fra kontoer du er kontovakt på. Handle på markedet er lov.
 • Det er ikke lov å bruke en annen konto for og sjekke om noen er online på vegne av noen andre eller deg selv.
 • Det er ikke lov å bruke en konto på en sånn måte som gir fordeler for andre kontoer på samme internettkobling.
 • En kontovakt kan ikke angripe eller støtte den samme spilleren fra sin egen konto og den en er kontovakt for. Den samme spilleren kan kun bli angrepet/støttet 24 timer etter at kontovakten er avsluttet.
 • Kontoer som har kontovakt har ikke lov til å koordinere/samhandle mens kontovakten er aktiv og 24 timer etterpå.
 • Det er ikke tillatt å angripe, støtte eller sende ressurser til noen kontoer som er under kontovakt på samme internettkobling som deg.
 • Det er forbudt å gi info om tropper eller bygninger fra en konto du er kontovakt på.
 • Dersom en spiller ikke har kommet tilbake 7 dager etter at vedkommende annonserte sin tilbakekomst kan kontoen bli innadlet. Vær sikker på at det finnes bevis på dette. Kontovokter må i det tilfelle sende en ticket til support å gi beskjed om at innadlingen starter, og hvor vi kan finne bevis på når spilleren skulle komme tilbake.
 • Spillere som velger å slutte og gir kontoen sin til stammen for innadling, må sende inn en ticket til support hvor dette blir gitt beskjed om. Ingen kontovakter over 60 dager vil være tillat uten en særskilt god grunn! Kontovakt står fritt til å gjøre som h*n selv vil med kontoen innen den tiden, så fremst det er innenfor reglene

§4 Kommunikasjon

Å fornærme andre spillere og bruk av språk i en fornærmende/støtende/trakasserende sammenheng er forbudt.
Vi godtar ingen profiler, spillernavn, landsbynavn eller noen andre opplegg som administrasjonen måtte finne ulovlig, fornærmende, truende, irl aggressiv, seksuelt, politisk, ekstreme, religiøse, rasistiske eller på noen måte upassende.
Straffene for ekstreme brudd kan bli implementert på alle aspekter av spillet. Phishing eller utpressing av spillere for passord er strengt forbudt.
 • Det er tillatt å henvise til en spiller som nybegynner (noob) og for å kritisere hans spillemåte ved hjelp av passende språk.
 • Det er lov å utpresse en spiller for ressurser i spillet gjennom å true med angrep mot landsbyene til spilleren.
 • Det er uttrykkelig forbudt å utpresse en person for premiumpoeng eller ting utenfor spillet.
 • Det er forbudt å fornærme en annen spiller eller å kommunisere med dem på en fornærmende/trakasserende måte eller i en støtende sammenheng.
 • Det er forbudt å bruke noe rasistisk, ulovlig eller på noen måte diskriminerende eller upassende når du navngir kontoen eller stammen din, eller i profilen eller stammebeskrivelsen din
 • Det er mot reglene å utgi seg for å være en moderator eller administrator.
 • Det er forbudt å legge ut pornografiske linker i profilen eller på et annet medium.
 • Rasistisk, ulovlige, diskriminerende eller upassende navn kan føre til umiddelbar utestengelse fra spillet.
 • En spiller som fornærmer andre i forumet eller snakkekanalen kan bli utestengt fra spillet eller fra andre deler av tjenestene tribalwars.no leverer.
 • Alle forsøk på phishing vil bli sterkt straffet. Dette inkluderer phishing etter kontoinformasjon (som passord) og informasjon i spillet (som troppenummer).
 • Det er ikke tillatt å reklamere for andre spill eller noen form for vervetjenester i meldinger, forum eller annen sammenheng i våre tjenester..
 • Bruk av banning eller fornærmende språk, eller å være fornærmende/trakasserende mot teammedlemmer er grunnlag for en fullstendig utestengelse av kontoen din uten mulighet for innvending.
 • Enkelte brudd, inkludert posting av pornografi eller å be om passord / stjele passord, kan føre til permanent utestengelse fra spillet uten advarsel.
 • ENDRET AV TW-TEAM. Dersom du ser denne så betyr det gjerne at en tekst som bryter reglene våre har blitt fjernet, og vi forventer at du endrer det til noe passende. (En ticket vil ikke alltid bli sendt først).

§5 Rundskriv

Rundskriv er ment til å redusere belastningen av å sende større mengder lignende meldinger. Det kan ikke brukes til å distribuere spammeldinger, eller andre meldinger som bryter våre regler. Phishingforsøk som bruker rundskriv vil bli straffet med en global utestengelse fra spillet. Denne funksjonen skal brukes hensiktsmessig. Misbruk av denne funksjonen kan resultere i at disiplinære tiltak blir iverksatt mot kontoen din.
 • Det er tillatt å sende rundskriv med aktuelle stammenyheter.
 • Det er ikke tillatt å sende personlige rundskriv ved hjelp av verktøy/skript som ikke er levert av tribalwars.no.
 • Det er ikke tillatt å bruke rundskriv til å sjekke aktivitet til spillere utenfor din stamme.
 • Det er ikke tillatt å bruke rundskriv til formål som ikke er relevant med tribal wars.

§6 Pushkontoer

Det er ikke tillatt å opprette kontoer kun til fordel for en annen konto, eller å holde inaktive kontoer aktive for det formålet. Kontoer som brukes kun til å støtte andre kontoer vil bli utestengt. Kontoer som bevisst blir pushet av pushkontoer vil også bli straffet. Hvis du mistenker at en konto blir brukt bare for å pushe deg eller en annen konto skal du rapportere dette ved å sende en supporthenvendelse.
 • Hvis du bestemmer deg for å slutte å spille har du ikke lov til å fortsette å spille kontoen bare for å pushe en eller flere andre kontoer! Bruk av en permanent (eller vekslende) kontovakter for dette kan resultere i utestengelse av vokters konto også.
 • Dersom du mottar ressurser fra en pushkonto (konto som ikke vokser spesielt over tid, men som kun tømmer byen sin for ressurser) må du rapportere dette. Hvis du ikke rapporterer transportene kan kontoen din bli utestengt sammen med pushkontoen.
 • Ressurstransporter er i orden, men eksempler på pushing finnes der en konto som ikke blir spilt og ikke vokser, bare sender ut ressurser. Dette er også ulovlig.
 • Inaktive kontoer vil være kontoer som ikke har en eier, men som kun blir brukt nå og da for å sende ut defensive/offensive tropper til andre i stammen. Det samme går for kontoer med eier som over lengre perioder (3-6 mnd) ikke gjør stort annet ut av seg enn å logge inn nå og da for å sende ut tropper. • §6.1 - Innadling/internadling

  Forklaring på innadling/internadling; når en spiller gir bort hele eller deler av kontoen uten kamp.
 • Kontoer som er til innadling har ikke lov til å adle nye landsbyer ettersom kontoen ikke gagnes av dette. Readling er helt ok så lenge det er den spilleren sine byer som mistes.
 • Når en spiller slutter er det akseptabelt å sende ut sine tropper på andre spillere og/eller andre landsbyer og la byene sine bli adlet, ettersom de ikke vil spille lenger. Å rekruttere disse troppene på nytt uansett grunn er ikke lovlig og kontoen vil bli utestengt for det.
 • Dersom du skal innadles er det ikke lov å sette på rekruttering av nye tropper etter at den første byen har blitt adlet.
 • Spillere som kun derimot ønsker å gi bort noen av sine byer, men ikke tenker å slutte kan fullt ut adle nye byer så fremst det ikke skjer i det samme område/kontinent som spilleren gir vekk byer. Har du kun byer i et kontinent må du dermed vente til adlingen av de første byene er over før du adler nye byer i samme kontinent. Vi må selvfølgelig få en ticket om dette
 • §7 Salg og kjøp av kontoer og spillgjenstander

  Det er ikke tillatt å spille for kommersielle formål. Det er ikke tillatt å selge, kjøpe eller tilby kontoer eller deler av kontoen i bytte for premiumpoeng eller annen økonomisk fordel i/utenfor spillet. Handel over flere verdener er også forbudt. Det er lov å tilby premiumpoeng i konkurranser, forutsatt at man ikke bryter lotteriloven, og at konkurransen ikke rettes mot enkeltspillere.
  • Det er forbudt å selge, kjøpe eller tilby kontoer eller deler av den (ressurser, landsbyer, tropper...) på finn eller noe annet medium.
  • Det er forbudt å tilby ressurser for penger eller premiumpoeng i profilen din.
  • Det er forbudt å tilby eller godta premiumpoeng for eventuelle tjenester i spillet, for eksempel spionering på en annen stamme for premiumpoeng.
  • Det er forbudt å handle ressurser mellom spillverdener (for eksempel å gi ressurser på Verden 1 for å få ressurser på Verden 2).
  • Det er lov å tilby bruk av dine tropper i bytte for ressurser på den samme verden.
  • Det er forbudt å gi penger eller premiumpoeng som belønning for angrep eller støtte eller for å be om betaling i retur for disse tjenestene.
  • Det er forbudt å utpresse andre spillere for premiumpoeng i bytte for å ikke angripe dem eller andre fordeler i spillet.
  • Det er lov å tilby premie for stilark, lovlige script eller grafikkpakker.
  • Det er forbudt å tilby premium for fordeler i spillet.
  • Det er ikke lov å tilby premium for angrep på enkeltspillere eller en gruppe med enkeltspillere.
  • Det er ikke lov å pålegge andre spillere å måtte betale premium for å være med i konkurransen.
  • Det er ikke lov å "samle inn" premiumpoeng til en konkurranse.

  §8 Bugs og feil

  Hver spiller er forpliktet til å rapportere kritiske feil umiddelbart ved å sende en supporthenvendelse. Det å bruke bugs for og få noen fordel vil føre til at kontoen sperres eller andre straffer.
  • Hvis du innser at du får gratis ressurser på grunn av en teknisk feil, har du ikke lov til å bruke denne feilen på noen måte og er forpliktet til å rapportere det straks.
  • Hvis du innser at du har muligheten til å ha flere enheter enn en gård på nivå 30 støtter er du forpliktet til å rapportere dette umiddelbart.

  §9 Boter og script

  Spillet skal kun spilles med en vanlig nettleser. Boter, tilleggsprogrammer (add-ons) til nettlesere og andre programmer som automatiserer aktiviteter i spillet er forbudt. Off-site verktøy er tillatt så lenge de ikke automatisk samler inn informasjon fra kontoer og ikke automatisk sender informasjon, ordre eller meldinger til kontoer. De er imidlertid lov til å automatisk bruke verdensdata levert av oss. Alle userscript og/eller greasemonkey er forbudt!

  Premium spillere har lov til å legge til godkjente JavaScript kommandoer i sine hurtigbarer. Disse scriptene er tillatt for å kunne hjelpe spillere gjøre enkelte ting som automatisk fylle inn former (som rekrutting av tropper). Dem kan derimot ikke utføre flere handlinger enn et per klikk. I tillegg kan ikke disse scriptene samhandle med kontoadmin eller noen av de funksjonene uten spesiell godkjenning fra Tribal Wars teamet.

  Om du er usikker på om et script er lovlig eller ikke, kan du kontakte support først. Ellers er script på dette forumet helt lovlig å bruke. Om du har et script som ikke ligger i denne tråden, må du kontakte support eller skrive en tråd om det på forumet før du tar det i bruk.

  • Det er tillatt å bruke verktøy på TWstats.
  • Det er lov å installere verktøy som Google Accelerator som ikke har noen direkte innvirkning på aktiviteten i spillet.
  • Det er strengt forbudt å tilby eller bruke noen slags verktøy som etterligner premiumkontofunksjoner.
  • Det er forbudt å installere hurtigmenyscript som sender mer enn ett angrep med ett klikk.
  • Det er forbudt å opprette, tilby eller bruke noen form for verktøy som automatisk sender informasjon fra din konto til andre kontoer eller off-site-verktøy i tilfelle et angrep eller en annen hendelse.
  • Det er forbudt å tilby eller bruke verktøy som endrer sidenavigasjonen som allerede finnes ved å opprette snarveier.
  • Det er forbudt å laste ned verdensdata oftere enn oppgitt på nedlastingssiden.
  • Verktøy som på hvilken som helst måte gjør flere handler per klikk er ikke under noen omstendigheter lov å bruke.

  §10 Språk

  Norsk skal være det brukte språket siden det er den norske versjonen av Tribal Wars. Alle profiler, beskrivelser og poster skal være på norsk, men vi godtar også svensk, dansk og noe engelsk såfremst det er en oversette til norsk under. Det er ikke tillatt å opprette stammer eksklusivt for en nasjonalitet eller språk og/eller utelukke andre spillerne på grunn av deres nasjonalitet. Stammer kan ha egne forum for andre språk enn norsk, men det er ikke lov å ha utelukkende forum på andre språk enn norsk, eller hovedsaklig forum på andre språk enn norsk. Gjentatte brudd på dette vil føre til stenging av konto. Det er ingen garanti for at supporthenvendelser som ikke er på norsk vil bli besvart, men vi skal gjøre vårt beste for å gjøre det.

  §11 Spillernavn

  Det er strengt forbudt å reklamere for andre nettsider eller spill med spillernavn. Det er heller ikke lov å bruke krenkende eller usømmelig ordbruk eller noen form for moderatoretterligning. Vi anbefaler også at man ikke bruker navn med personlig informasjon som for eksempel fullt navn. I de fleste tilfeller tilbyr vi navneendring om du faller innenfor en av disse kategoriene.
  • Annonsering av andre nettsteder selv uten www er ikke tillatt (eksempel: www.tribalwars.com eller tribalwars.com er begge ulovlig.)
  • Navn med banneord, nedsettende kommentarer, rasistiske bemerkninger, osv. er ikke tillatt.
  • For spillerens egen sikkerhet anbefaler vi spillerne til ikke å bruke navn som omfatter hele e-postadresser.

  §12 Kontosletting og utestengelse

  En konto kan bli endret, utestengt eller slettet av flere årsaker. Sletting kan skje automatisk hvis en konto ikke er i bruk i løpet av 14 dager. I ekstreme tilfeller så kan en konto bli sperret på alle verdener. Utestengte kontoer blir alltid slettet etter 14 dager. Dette er uavhengig om en spiller har premium eller ikke. Hvis en straff blir tilbydd så er spillere normalt tilbake i spillet mellom 24 og 48 timer etter de aksepterer straffen. Å oppfordre eller lure andre spillere til å bryte reglene er forbudt

  §13 Tekniske fordeler

  Bruk av tekniske fordeler som blir gitt av endringer i operativsystemet, og/eller feil i maskinvare som påvirker tidspunktet for angrep er strengt ulovlig. Dette omfatter også bruk av pakkefilter og / eller forsinkede pakker. Alle andre retningslinjer i regel §9) Boter og script må også følges.

  §14 Regelendringer

  Reglene kan bli endret uten forvarsel, men vil bli annonsert. Mindre regelendringer vil kun bli annonsert på forumet i denne tråden, mens større regelendringer vil bli annonsert ved en IG-mail. Hver spiller er selv forpliktet til å holde seg oppdatert på regelendringer.

  §15 Annet

  • Alt du skriver (offentlig/stamme forum) vil kunne bli brukt imot deg som bevis i en ban appeal. Vi kommer ikke til å godta det om du seinere sier at du bare tullet.
  • Vi refunderer ikke premiumpoeng dersom kontoen din blir utestengt.
  • Det å lure en spiller til og restarte eller slette kontoen sin er ikke lovlig. Dette inkluderer å tilby spilleren gratis ressurser etter restart, dersom du ikke planlegger å holde løfte ditt.
  • Det å med viten dra nytte av kontoer som bryter reglene, vil kunne resultere i konsekvenser for din konto. Om du tror du drar fordeler av en konto som begår regelbrudd, rapporter det.
  • Tribalwars forbeholder seg retten til å sette fred eller på annen måte stoppe deler av spillet ved spesielle anledninger som berører - eller kan ha berørt en større gruppe av spillerne.
  • Tar du over en annen konto, skal e-posten og passordet endres. Dette er for å forsikre deg om at du faktisk er eieren av kontoen.
  • Alle instruksjoner fra en administrator skal følges.